Ако мозъкът ви се отегчи, той ще започне да си „измисля“ различни неща, за да ви уплаши.

Този феномен се нарича ефектът на Трокслер. Той се появява тогава, когато съзнанието се фиксира върху определен обект. Например като тази червена точка. Всичко в периферното ви зрение ще избледнее и накрая ще изчезне.

В случая „чудовището“ в огледалото представлява комбинация от вашето лице и отнасянето на съзнанието ви. Съществува изследване, проучващо хора, които са се вглеждали в огледалото при слабо осветление цели 10 минути.  Накрая 18 процента от тях казват, че са видели лицето на някакво животно. Други 18 – лицето на родител или роднина. Цели 50 процента казват, че са видели някакво изкривено чудовищно лице, взиращо се в тях самите.