Вие не сте изолирано същество, откъснато от останалата реалност. Вие сте свързани с Вселената по безброй сложни начини, като нишки, преминаващи през самото ви същество. И именно чрез тези потоци, Вселената може да ви изпраща съобщения.

Несъмнено сте попадали на много от тях през живота си, понякога дори без да осъзнавате, какво представляват. Може да ги смятате за съвпадение, но има голям шанс те да са знаци от Вселената, предназначени да ви насочат в една или друга посока. Така е…

1. Повтарящ се опит

Забелязвали ли сте моменти, когато едно и също нещо ви се случва ден след ден?

Може би постоянно разливате питието си, удряте пръста на крака си или често губите телефона си – всяко от тези неща може да има по-дълбоко значение, което не е очевидно на пръв поглед.

2. Мечти

Вашето подсъзнание е частта от вас, която е най-дълбоко вкоренена в по-голямата Вселена и е най-отворена за получаване на съобщения.

И тези послания често се предават чрез сънища. Когато спим, ние се настройваме към нашето подсъзнание достатъчно дълго, за да приемем изпратеното съобщение.

3. Животни

Естественият свят има много тела, чрез които съобщенията могат да бъдат предадени от Вселената, и никои не са по-важени от животните.

Например, ако постоянно виждате ята птици, летящи високо в небето, това може да е знак, че изпитвате нужда да останете сами за известно време.

4. Числа

Въпреки че самите числа може да са човешко изобретение, те могат да бъдат и форма на комуникация с Вселената. Трябва да търсите модели, защото там могат да бъдат намерени съобщенията.

Повтарящите се числа, като 11:11 или последователни като 1, 2, 3, може да имат скрити значения; всичко, което трябва да направите, е да ги дешифрирате.

5. Синхронност

Без съмнение сте се сблъсквали с това много пъти – когато мислите за някого точно преди човекът да се обади, да пише или да се срещнете лично с него.

Най-често това е знак, че сте на прав път. Това е начинът, Вселената да ви потвърди, че вашите мисли съвпадат напълно с бъдещата ви реалност. Това е Вселената, която ви казва голямо „да“, за да потвърди, че се движите в правилната посока.

6. Изгубени/счупени предмети

Връзката ни с нещата, които притежаваме, е силна; ние виждаме себе си и живота си сред и около предметите, с които живеем.

Следователно не е изненадващо, че Вселената може да изпраща съобщения чрез тези кодове. Когато загубим нещо, намерим нещо или счупим нещо, това може да означава различни неща.

Търсенето на нещо често има за цел да предизвика спомени в ума, докато загубата на неща се възприема като знак, че трябва да пуснете миналото.