Символите са навсякъде – в имейлите, по пътищата, в рекламите. Те са около нас, докато пазаруваме или работим. Повечето хора дори не осъзнават по-дълбоките значения, скрити в тях.

Например…

Gallery
Отметка

 Използваме отметката, за да маркираме, че нещо е вярно, одобрено или приключено. Това е символ, който се появява по време на Римската империя. V е означавал veritas, т.е. „истина“. С течение на времето знакът се е променил, тъй като хората са започнали да използват писци. Мастилото не се е отбелязвало още в самото начало на писането – ето защо лявата страна на символа е станала по-кратка.

Източник: Obekti.bg

Gallery
Радиоактивност

Символът е бил създаден през 1946 г., за да обозначи радиоактивни материали, обекти или райони. Значението м у е доста очевидно. Това е атом (точката в центъра), а около нея са разположени трите типа радиоактивност – алфа, бета и гама.

Източник: Shutterstock

Gallery
Командният клавиш в лаптопите на Apple

Той се среща само при тях и никъде другаде. Води началото си от пътен знак в Швеция, който се използва за обозначаването на прословути местности.

Източник: Shutterstock

Gallery
Авторски права

Първите символи, които маркират нечие авторско право, се появяват през 1670 г. В САЩ през 1802 г. хората използвали дълги обяснителни предупредителни обяснения. По-късно са съкратени на Copyright, 18__, by A. B., а до 1909 г. остава единствено символът ©.

Източник: Shutterstock

Gallery
Знак за параграф

Среща се в книгите, за да маркира нов абзац в текста. Води началото си от двете S, използвани за съкращение на немското "satz", което означава „изречение“. Според друга версия е образувано от две букви S (съкращение от латинското signum sectiōnis)

Източник: Shutterstock

Gallery
Маймунка

Произходът на този символ е сравнително неясен. Според традиционната теория @ е съкратена версия на латинския предлог ad (към, на). През 16. век обаче знакът е означавал 1 амфора и мярка за тежест (ароба). Впоследствие @ се пренася в компютърния език от английските пишещи машини.

Източник: Obekti.bg

Gallery
Точката

Точката води началото си от Гърция и е била три типа. Висока, в средата и долу ниско. Позицията й е определяла смисъла на написаното. Първоначално една цяла идея е била обозначавана висока точка. Но с течение на времето остава единствено „ниската“, с която се маркира краят на изречението.

Източник: Obekti.bg

Gallery
USB символът

Той е вдъхновен от тризъбецът на Посейдон, олицетворяващ мощта. Символизира мощта на устройството, което е способно да се свърже с който и да е компютър. 3-те краища олицетворяват универсалността на джаджата.

Източник: Shutterstock

Gallery
Диез

Днес може да го срещнете навсякъде в интернет. Известен е и като хаштаг. В латинската средновековна литература този знак е представлявал кръст и се е четял Cum Deo („С Бог!“). С него се е маркирал и символът за фунт (lb).

Източник: Obekti.bg