Въпросът как детето наследява кръвната група на родителите винаги е интересен и може да бъде пример за това как се предават наследствените черти.
Генетиката е сложна, но има общи правила, които по достъпен и опростен начин могат да обяснят много от явленията, които виждаме ежедневно.

Бебетата наследяват много от своите майки и татковци, включително тяхната кръвна група. Но в същото време често тя може и да е различна. Ето защо.

Какво е кръвна група

Определянето на кръвната група се основава на реакция със специфични протеини (аглутиногени) на повърхността на червените кръвни клетки (еритроцити). Гените за тези протеини се предават на детето от родителите. Те се обозначават с буквите A, B или 0.
Всеки има два алела (варианта) на тези гени: един от майка и един от баща.

Има четири кръвни групи:

1. Първа - 0(I). Различава се с отсъствието на аглутиногени. Това означава, че детето получава гени за липса на аглутиногени (00) и от майката, и от бащата. Родителят с първа кръвна група може да предаде само 0 на децата си.

2. Втора - A (II). Опции, при които детето ще има втора група: AA и A0. Възможно е да се предаде алел А или 0 на детето.

3. Трета - B (III). Опции, при които ще има трета група: BB и B0. Възможно е да се прехвърли алел B или 0 на детето.

4. Четвърта - AB (IV). Има само един вариант, в който детето ще е с четвърта кръвна група: АВ. Може да се предаде от родители с А и Б.

Продължава на страницата на Новите родители