Международната инициатива за ваксина срещу СПИН (IAVI) и „Модерна“ стартираха фаза I от клиничните изпитания на тяхната експериментална ваксина срещу ХИВ и първите дози от нея вече са поставени.

Целта на тази ваксина е да стимулира създаването на широко неутрализиращи антитела (bnAbs). Тя е разработена на базата на предишни клинични изпитания (които да предоставят доказателства в подкрепа на концепцията), извършени от IAVI и Изследователския институт Скрипс (Scrips Research) под ръководството на проф. Уилям Шиф.

BnAbs представляват специализирани кръвни протеини, които се прикачват към шиповете по повърхността на ХИВ и им пречат да атакуват здравите клетки.

Стимулирането на производство на подобни антитела създава имунен отговор, който може да неутрализира разнообразни щамове на вируса. Този подход е съчетан с иРНК технологията на „Модерна“ – същата, която откриваме и при ваксините срещу COVID-19.

От една страна, основната цел на настоящото клинично проучване (чието техническо наименование е IAVI G002) е да се произведе същият имунен отговор, отчетен при изпитанията, ръководени от проф. Шит. От друга, учените искат да оценят по-нататъшната способност на B-клетките да произвеждат bnAbs, което от своя страна може потенциално да усили отговора допълнително.

По всяка вероятност самото проучване ще продължи до 2023 г.

На този етап все още не разполагаме с ваксина срещу ХИВ. Съществуват обаче лекарства, които предотвратяват потенциалното инфектиране. Такова например е PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis). Неговите по-нови версии дори са по-лесни за приемане – чрез инжекция. Освен това в момента се провеждат изпитания и на други ваксини срещу ХИВ.

Не на последно място, благодарение на неуморните усилия на изследователи и активисти днес терапиите на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) постигат фантастични резултати. Хората, живеещи с ХИВ и подложени на ефективни лечения, вече не могат да предават вируса (веднъж щом вирусният товар стане неоткриваем, той е непредаваем) и лекарствата могат да бъдат пригодени по такъв начин, че да бъдат понесени добре от организма.

Източник: IFLScience