Пандемията от ХИВ и СПИН, която продължава и днес, е най-смъртоносната след тази от испанския грип преди 100 години. До момента тя е отнела живота на 32 млн. души и въпреки огромния прогрес по отношение на лечението (днес хората с ХИВ могат да водят дълъг и здравословен живот), все още не разполагаме с лек. Съществуват множество предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени и едно от тях е предаването на вируса от майка към дете.

Това се случва навсякъде по света, но е особено трудно за проследяване в страните със среден и нисък доход. В желанието си да елиминира предаването на ХИВ от майка към детето, Световната здравна организация (СЗО) препоръчва на бременните, болни от ХИВ, да се подложат на антиретровирусно лечение (посредством режим, наречен Option B+) колкото се може по-рано по време на самата бременност, а впоследствие – да го продължат до края на живота си.

Ново изследване, публикувано в The Lancet HIV показва, че този подход би могъл да елиминира изцяло предаването на вируса от майката към детето. Изследователи от института „Каролинска“ в Швеция и Университетът по здраве и сродни науки на Мухимбили проучват ефективността на режима Option B+ в Танзания.

Проучването се фокусира върху бременни жени в Дар ес Салаам – най-големият град в Танзания. 10 161 бременни жени с ХИВ са били подложени на Option B+ и в рамките на до 4 години от стартирането на режима при 90 процента от тях вирусните нива са били потиснати. Според тези открития специалистите заключват, че целта на СЗО да елиминира предаването на ХИВ от майката към детето е възможно и че Option B+ това е правилният подход.

„Нашето изследване потвърждава дълготрайните ползи от доживотното антиретровируснолечение за жени, които преминават към режима Option B+ по време на своята бременност и съответно – за техните деца“, казва водещият автор на проучването д-р Гудлък Лиято от катедрата по Глобално публично здраве към института „Каролинска“.

Въпреки че откритията са изключително положителни, изследването също така документира и някои известни и неочаквани предимства. В Танзания живеят 1,7 млн. души с ХИВ на възраст от 15 до 49 години. За да може тази програма да бъде наистина успешна, тези допълнителни бариери на здравеопазването трябва да бъдат адресирани.

„Тези резултати ни обръщат внимание и на някои други важни предизвикателства по пътя към дълготрайните ползи от Option B+. Например да се фокусираме върху някои подгрупи от жени, като младите майки, майките, които се подлагат на пренатални грижи по време на късната бременност и майките с ХИВ в напреднал стадий“, казва д-р Лияту.

Статистиката сочи, че през 2019-а са отчетени 150 000 нови случаи на инфекция с ХИВ сред деца под 5-годишна възраст. Това е изключително голям брой, но на фона на данните от 2010-та представлява съществено подобрение – двойно по-малко. Според УНИЦЕФ от началото на програми за превенция от типа на Option B+ са предотвратени между 1 млн. смъртни случаи и 2,2 млн. ХИВ инфекции при децата.

Източник: IFLScience