Знаем, че това, което ядем и пием, оказва значително влияние върху здравето ни, а ново проучване откри още една връзка между пиенето на кафе и по-малката вероятност да развием болестта на Паркинсон.

След като разглеждат данни, събрани за 184 024 лица в продължение на средно 13 години, международният екип от изследователи, отговорен за проучването, установява, че при хората, консумиращи кафе, рискът от заболяване от Паркинсон е по-малък в сравнение с онези, които изобщо не посягат към напитката.

При допълнителен анализ на извадка от стотици хора с Паркинсон са измерени нивата на основните метаболити на кофеина - параксантин и теофилин - в кръвта, като е установено, че те имат обратна асоциация с риска от развитие на Паркинсон.

"Това проучване показа обратна връзка между консумацията на кафе с кофеин и риска от болестта на Паркинсон в една от най-големите надлъжни кохорти в света с повече от 20 години проследяване", пишат изследователите в публикувания документ.

Това не е първото проучване, което открива връзка между кафето и по-малкия риск от развиването на болестта на Паркинсон, но за разлика от досегашните то разглежда биомаркерите за прием на кофеин години преди диагностицирането с това заболяване.

Установено е, че вероятността за развитие на Паркинсон е с 40 % по-малка при 25 % от любителите на кафе в сравнение с тези, които изобщо не пият. При всички консуматори в проучването измереното намаление на риска варира между приблизително 5 и 63% в зависимост от страната.

Въпреки че връзката се запазва и при отчитане на фактори като тютюнопушене и пиене, тя все още не е достатъчна, за да се докаже пряка причина и следствие. Въпреки това изглежда, че има нещо в кофеина и неговите съставки, което предпазва мозъка на хората.

Въз основа на предишни изследвания се смята, че причината за тези ефекти може да е начинът, по който кофеинът поддържа потока на допамин в мозъка. Паркинсонът в мозъка се характеризира с намаляване на допамина, което се дължи на загуба на нервни клетки в така наречената субстанция нигра.

"Тези невропротективни ефекти съответстват на нашите открития, които разкриха обратна връзка между кофеина, параксантина и теофилина и честотата на болестта на Паркинсон", пишат изследователите.

Като се има предвид начинът, по който кофеинът въздейства върху нашите неврони, може би не е изненадващо, че изглежда има връзка с невродегенеративните заболявания. Тъй като обаче все още не сме сигурни как точно започва болестта на Паркинсон в мозъка, е трудно да бъдем сигурни.

Работата по изясняване на това какво предизвиква Паркинсон, какво може да повлияе на риска от заболяване и как може да се спре болестта, продължава. Само в САЩ близо един милион души живеят с това заболяване, което води например до тремори или проблеми с равновесието.

"Кафето е най-широко разпространената психоактивна напитка в света", пишат изследователите.

"Разкриването на биологичното действие на кофеина върху болестта на Паркинсон не само има важни последици за общественото здраве, но също така подобрява разбирането ни за етиологията на болестта на Паркинсон и насърчава потенциални стратегии за превенция."

Изследването е публикувано в Neurology.

Източник: Science Alert