Българското дерматологично дружество организира на 18 май безплатни прегледи на кожата в рамките на националната профилактична кампания "Евромеланома 2022", която цели да се повиши обществената информираност по въпросите на злокачествените новообразувания на кожата.

"Всяко ултравиолетово облъчване е вредно. Децата са най-рискови, тъй като изгарянията в детска възраст са много по-рискови за развитие на меланом. И втората цел е намаляване на умишлено излагане на слънце. Над половината от хората считат, че тенът е красив. Използването на солариум преди 30-годишна възраст увеличава 6-кратно рискът от развитие на меланом през живота", коментира дерматологът Валерия Матеева.

"Евромеланома" е най-голямата национална кампания за превенция на кожния рак, организирана от Българското дерматологично дружество. През 2022 в кампанията ще бъде наблегнато върху важността от третиране на преканцерозните лезии. Резултатите от скорошно проучване относно рака на кожата, проведено в 32 европейски страни, показват, че при скрининга на около 400 000 души за рак на кожата, над 8% имат преканцерозни лезии от типа на актиничните кератози.

Кампания "Евромеланома 2022" преминава под мотото: „Риск от рак на кожата: не са важни годините, а UV – дозата“. Акцентът е върху връзката между кумулативната доза ултравиолетова светлина, която всеки човек е натрупал, и неговия индивидуален риск от развирие на рак на кожата.
Основните послания на кампанията са:

-  Важно е всеки да познава собствения си риск от развитие на рак на кожата.

- Важно е да се познават основните рискови фактори : работа или хоби на открито, използване на солариуми, излагане на слънце за придобиване на тен.

-  Допълнителни рискови фактори са: мъжки пол, напреднала възраст, светъл тип кожа, слънчево изгаряне по време на детството/юношеството, неизползване на слънцезашита, ваканции в слънчеви дестинации, близък със залокачествен меланом на кожата, вече установен рак на кожата, наличие на белези на слънчева увреда по кожата.

Кампанията „Евромеланома 2022” ще включва безплатни прегледи от специалист дерматолог на 18 май 2022. Списъщите с участващите дерматолози ще бъдат достъпни на ТУК и на www.euromelanoma.org/bulgaria и ще бъдат редовно обновявани.