Нивото на кофеин в кръвта може да повлияе на количеството мазнини в тялото ви - фактор, който от своя страна може да определи риска от развитие на диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.

Това са изводите от проучване от 2023 г., в което са използвани генетични маркери, за да се установи по-категорична връзка между нивата на кофеин, индекса на телесната маса и риска от диабет тип 2.

Изследователският екип от Каролинския институт в Швеция, Бристолския университет в Обединеното кралство и Имперския колеж в Лондон в Обединеното кралство твърди, че безкалоричните кофеинови напитки могат да бъдат проучени като потенциално средство за подпомагане на намаляването на нивата на телесните мазнини.

"Генетично предсказаните по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък индекс на телесна маса и мастна маса на цялото тяло", пишат изследователите в своята статия, публикувана през март 2023 г.

По-високите плазмени концентрации на кофеин са директно свързани с по-ниския индекс на телесна маса. Отделно е открита връзка и между концентрациите на плазма от кофеин и понижения риск от диабет тип 2.

Проучването включва данни от малко под 10 000 души, събрани от съществуващи генетични бази данни, като се фокусира върху вариации в определени гени, за които е известно, че са свързани със скоростта, с която се разгражда кофеинът.

Като цяло, хората с вариации, засягащи гените - а именно CYP1A2 и ген, който го регулира, наречен AHR - са склонни да разграждат кофеина по-бавно, което му позволява да остане в кръвта по-дълго. Въпреки това те са склонни да пият по-малко кофеин като цяло.

Използван е подход, наречен Менделеева рандомизация, за да се определят вероятните причинно-следствени връзки между наличието на вариациите, заболявания като диабет, телесна маса и фактори, свързани с начина на живот.

Въпреки че е установена значителна връзка между нивата на кофеин, индекса на телесната маса и риска от диабет тип 2, не се очертава връзка между количеството кофеин в кръвта и сърдечносъдовите заболявания, включително предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и инсулт.

Предишни проучвания свързват умереното и относително увеличаване на консумацията на кофеин с по-добро сърдечно здраве и по-нисък ИТМ, а новото добавя повече подробности към това, което вече знаем за въздействието на кафето върху организма.

Важно е също така да се има предвид, че не всички ефекти на кофеина върху организма са положителни, което означава, че трябва да се внимава, когато се преценяват ползите от употребата му - но това последно проучване е важна стъпка в оценката на идеалното количество кофеин.

"Малки, краткосрочни проучвания показват, че приемът на кофеин води до намаляване на теглото и мастната маса, но дългосрочните ефекти от приема му са неизвестни", обясняват изследователите.

Екипът смята, че показаната тук връзка може да се дължи на начина, по който кофеинът повишава термогенезата (производството на топлина) и окисляването на мазнините (превръщането на мазнините в енергия) в организма, които играят важна роля за цялостния метаболизъм.

Въпреки това, за да се потвърдят причините и последствията, ще са необходими допълнителни изследвания. Макар и настоящото проучване да включва голяма извадка, Менделеевата рандомизация не е безпогрешна и все още е възможно да има други фактори, които не са били отчетени в това проучване.

"Като се има предвид широкият прием на кофеин в световен мащаб, дори малките му метаболитни ефекти биха могли да имат важни последици за здравето", пишат изследователите.

Изследването е публикувано в BMJ Medicine.

Източник: Science Alert