Учени съобщиха, че в Нидерландия е идентифициран особено заразен вариант на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). Той води до значително по-голям вирусен товар, унищожава повече имунни клетки и се предава по-лесно.

Според научния труд, публикуван в Science, над 100 души са заразени с този специфичен вариант от подтипа B на HIV-1 – най-разпространения подтип на HIV-1 в Европа. Той е наречен VB.

VB има вирусен товар, който е между 3,5 и 5,5 пъти по-голям от типичната инфекция с ХИВ. Освен това се наблюдава два пъти по-бърз упадък на Т-клетки, известни като CD4. Въпреки тези негови опасни характеристики, изследователите твърдят, че вариантът може да бъде контролиран без никакви проблеми с вече съществуващите терапии.

Степента на заразност на VB е определена с помощта на филогенетични методи. В известен смисъл това е своеобразно изграждане на семейно дърво. ХИВ има навика да мутира бързо, което означава, че вирусът във всеки болен е уникален. По-голямата част от тези мутации обаче не са от съществено значение. Учените могат да групират тези вируси по генетичния им код (досущ като членовете на едно семейство) и да видят по какъв точно начин са свързани. Това им позволява да реконструират историята на варианта.

„Еволюцията, която довежда до варианта VB, води началото си от 80-те и 90-те години на 20. век в Нидерландия. В началото на 21. век започва да се предава по-бързо от останалите варианти на ХИВ, но от около 2010 г. насам разпространението му намалява – казва водещият автор на изследването д-р Крис Уаймант от Оксфордския университет . – Това е пример за нещо, което, за щастие, се среща рядко – вируси или бактерии, еволюиращи във форма, която е по-вредна за нашето здраве.“

От ключово значение е хората да бъдат образовани за ХИВ и да имат достъп до лекарства – както такива с превантивна цел (като PrEP), така и лечения като антиретровирусна терапия. Когато човек, болен с ХИВ, се подложи на ефективно лечение, той може да води напълно здравословен живот и веднъж щом вирусният му товар стане неоткриваем, не може да предаде вируса на никого. Фразата „неоткриваем = непредаваем“ се превърна в слоган на това невероятно постижение и на учени, и на активисти.

Източник: IFLScience