През 1775 г. тайфун застига о-в Пингелап в Тихия океан. Оцеляват единствено 20 души, като един от тях е техният крал. Стотици години по-късно тази изключително малка популация ще доведе до цветна слепота в значителен брой от местните жители.

Цветна слепота или дисхроматопсия е дефект на човешкото зрение, който се изразява в неспособността да се разграничават определени или всички цветове. Според National Eye Institute зелено-червената цветна слепота засяга около 8 процента от мъжете и 0,5 процента от жените със северноевропейско потекло. На атола Пингелап обаче около 10 процента от жителите страдат от далеч по-рядко състояние, известно като пълна ахроматопсия или пълна цветна слепота.

Хората с това състояние не могат да разпознават каквито и да било цветове – те виждат света единствено в черно, бяло и сиво. Причината за това е пълното отсъствие на функционални конусовидни фоторецепторни клетки. Освен това хората с ахроматопсия могат да бъдат изключително чувствителни към светлина и да имат замъглено зрение. Неволните движения на окото също не са изключени. В общи линии жителите на Пингелап страдат от едно изключително рядко състояние.

Да се върнем обратно към тайфуна и краля. Когато природната стихия от 1775 г. заличава почти цялата популация на острова (която и без това не е била кой знае колко голяма), на него остават единствено 19 души и техният крал. Крал, който разполага с рецесивен ген, който предизвиква това заболяване.

"След тайфуна Ленгкиеки оцеляват деца на двама братя от едни и същи родители [...]. Семенуве [единият от братята] имал едно дете, а Мвахуеле [другият] имал седем деца от три жени, едното от които се оженило за братовчедка - дъщерята на Семенуве", гласи статията, публикувана в American Journal of Human Genetics.

„По всяка вероятност генът е присъствал и преди тайфуна Ленгкиеки, но е бил рядък и е произлизал от по-ранна мутация и случайно е бил предаден чрез Мвахуеле на няколко от малкото оцелели."

Кръвосмешението на острова вероятно е било изключително разпространено – все пак оцелелите са били изключително малко. Ахроматопсията засяга 1 на 30 000 души по света, но до 10 процента от популацията на Пингелап.

Източник: IFLScience