В нощта на 21 срещу 22 декември настъпва максимумът на Урсидите – пшоследния за годината метеорен поток.

Неговата активност е между 17 и 26 декември. Той е с ниска интензивност – около 10 метеора на час по време на максимума.

Урсидите вероятно са открити от Уилям Денинг, който ги наблюдавал няколко години в началото на 20 век. Въпреки последващите несистематични наблюдения, първите координирани изследвания на потока започват под ръководството на чешкия астроном д-р Антонин Беквар през 1945. Съвременните проучвания установяват връзка между метеорния поток и кометата Тутъл, която е в известна степен противоречива. Последните три от четири преминавания на кометата близо до Земята са последвани от увеличена метеорна активност 6 години по-късно. При последното преминаване на кометата през 1994 г. обаче няма потвърдено наблюдение на увеличена метеорна активност. Вероятна причина е разпръсването на части от потока от гравитацията на Юпитер през 1948 и 1960 г.

Метеорният поток носи името на съзвездието Малка мечка (Ursa Minor), откъдето произхожда. Пикът му обикновено е или в деня на зимното слънцестоене, или следващия ден. Урсидите се наблюдават ежегодно от 17 декември до 25 или 26 декември.

Gallery

Снимка: Shutterstock