Златото и други скъпоценни метали са дошли на Земята вероятно от Космоса. Според британски учени дъжд от метеорити се изсипал на планетата ни преди 4 млрд. години и донесъл тези метали. Външната част на Земята имала друг състав преди този метеоритен дъжд, твърдят геохимици от университетите Бристол и Оксфорд.

В ранното развитие на Земята, когато е била още гореща и в по-голямата си част течна, тя се е разделила на две части – метално ядро и скалиста мантия. Според всички изчисления и експерименти съществуващите тогава злато и други метали би трябвало да са потънали в ядрото. Това обаче не е така – те, както знаем, се срещат и в земната кора.

Учените подозират, че метеорити са снабдили Земята с тези метали. Сега британските геохимици изследвали проби от Гренландия, които вероятно са от времето преди „златната бомбардировка“. Особено внимание обърнали на метала волфрам, който се среща в две различни форми – изотопи. В древните скали от Гренландия съотношението им се оказало различно от това в останалата част на Земята. Заключението е: метеоритите са докарали златото и платината на Земята. Изчисленията сочат, че по време на златната бомбардировка преди 4 млрд. години на планетата ни са паднали 20 квинтилиона (20 с осемнадесет нули) тона метеорити.