Сред космическите лъчи, които ни облъчват от дълбините на космоса всяка секунда, има и шепа по-особени частички, представляващи антиматерия и наречени позитрони. Астрономите смятат, че земята е бомбардирана от тези антиелектрони заради пулсарите, но нещо не е съвсем наред. Количеството позитрони, което лети към нас не е това, което би трябвало да бъде, а значително по-голямо.

Ново изследване хвърля светлина по въпроса. След 17 месеца, прекарани в събиране на данни от пулсарите и внимателното им анализиране, учените откриха, че те са отговорни само за някои от високоенергийните позитрони и не могат да обяснят наличието на останалите. Според най-вероятната хипотеза на астрономите, останалото количество от атакуващите частички се дължи на разпада на частици, носителки на тъмната материя. Но въпреки това мистерията на позитроните и тъмната материя остава неразрешена по задоволителен начин.

Science Aler