Вселената се разширява с всяка измината секунда – много по-бързо, отколкото въобще би трябвало, пише CNET.

Астрономите отчитат несъответствие между наблюденията, направени с телескопа Планк от Европейската космическа агенция на ранната вселена спрямо тези, които те виждат на по-близките и „съвременни“ части от пространството посредством „Хъбъл“ на NASA.

Първоначално се смяташе, че въпросното несъответствие се дължи на липсата на прецизност в измерванията. То обаче остава дори и след прецизиране на съоръженията.
 
"Това несъответствие нараства и сега е достигнало точка, която е наистина невъзможно да се отхвърли като случайност. Това несъответствие не би могло да се случи случайно", допълни той.

Рийс твърди, че несъответствието категорично показва, че липсва част от пъзела, който учените са наредили през годините, за да моделират историята на Вселената.
 
Възможно обяснение може да бъде появата на тъмна енергия в някакъв момент много отдавна. Според теориите до 70% от вселената може да се състои от мистериозни неща. Все още неоткрита и ускоряваща частица във вселената, която влияе на нейното разширяване, е друга възможност, както и идеята, че невидимата тъмна материя може да избутва нормалната материя по-силно, отколкото си мислим. Действителното обяснение остава загадка.