Астрофизиците се надяват, че през следващите 12 месеца ще се случи нещо уникално в история на астрономията, което да има дълбоки последици за нашето разбиране на Вселената. Всички сме чували за черните дупки в космоса. Накратко и опростено, но те са точки в пространството, които имат толкова силно гравитационно привличане, че дори и светлината не може да му избяга. Айнщайн предсказа съществуването на тези сингулярности в пространство-времето, но дори и той тогава не е бил напълно убеден, че ги има в действителност. И до ден днешен, никой не е успял да представи убедително емпирично доказателство, че те съществуват. Но новият телескоп EHT може би ще успее да промени това.

EHT не е отделен телескоп, а мрежа от телескопи около света. Като работят в синхрон те могат да осигурят всички необходими компоненти за образа на една черна дупка. “Първо, трябва ни ултра-силно увеличение, нещо от порядъка на това да успеем да преброим вдлъбнатинките на топка за голф, която се намира в Лос Анджелис, докато я гледаме от Ню Йорк”, обяснява директорът на телескопа Шепърд Доулман. “След това ще трябва начин да се погледне през газа в Млечния път и горещия газ, който обикаля самата черна дупка. Всичко това изисква телескоп голям колкото Земята, и тук идва нашия EHT”.

Science Alert