Първият автомат с монети датира от I век пр.Хр.

Днес автоматите, от които можем да си купим напитки, кафе или вестници, пускайки монета в тях, са част от всекидневието. Те обаче не са толкова съвременен уред, колкото мнозина си мислят. Първият подобен апарат бил изобретен още през I век пр.Хр. от древногръцкия математик и инженер Херон. Използвайки механизъм с контратежест и метална монета, от него обитателите на град Александрия можели да си купят... светена вода.

След 2.3 милиарда години на Земята ще е твърде горещо за живот

През следващите стотици години, Слънцето ще става все по-ярко и горещо. След около 2 милиарда години, температурата ще е толкова висока, че ще изпари океаните и ще направи живота на Земята невъзможен. Планетата ни ще се превърне в пустиня като Марс. Разширявайки се в червен гигант, Слънцето евентуално ще погълне Земята.