Астрономи наблюдаваха раждането на един от най-масивните обекти във Вселената – огромен галактичен куп, известен като Галактика Мрежата на Паяка. И се оказва, че тази галактика се формира по съвсем различен начин отколкото се смяташе досега.

До момента, галактиките с гигантски размери, които астрономите бяха наблюдавали, се формираха като поглъщаха други, по–малки галактики. Но новите резултати показват, че преди повече от 10 милиарда години назад Галактиката Мрежата на Паяка е нараснала като е “изяждала супа” от студен молекулен газ.

“Това е много различно от всичко, което сме наблюдавали във видимите за нас части от вселената. Обикновено в близките до нас региони на космоса галактиките в галактическите купове растат като “изяждат” други галактики,” обяснява Бьорн Емонтс от Центъра по Астробиология в Испания.

“В този куп, гигантската галактика рсте като “яде” супата от студен газ, в който се намира.”

Източник: Science Alert