През 1998 година два метеорита със забележителна комбинация от химически вещества са паднали на Земята. След внимателни анализи учените са установили, че на тях реално се намират всички необходими вещества, за да се запали искрата на живота, където и да паднат на повърхността на планетата. Според някои от учените метеоритите са поели по своето пътешествие от далечен и древен извънземен океан. И двете парчета скала са съдържали течна вода и органични компоненти, които са необходими за да се зароди и процъфти живота. Напълно възможно е те да посеят живот на голям брой планети, на които биха се приземили.

Органичните вещества включват аминокиселините, които са необходими за формирането на протеини, както и въглерод, кислород и азот. Дори и находките по никакъв начин да не доказват, че във Вселената съществува живот и на други места, освен на Земята, те определено показват, че това е напълно възможно. Според учените е възможно метеоритите да са дошли от древен океан на планета, която е съществувала по времето на ранното формиране на Слънчевата система., като например планетата-джудже Церера. Един от възможните сценарии е лед или водни стълбове от вулканична активност на Церера, които са доста подобни на тези, които астрономите са наблюдавали на Енцелад, да са обогатили химическия състав на тези скали с богатството, което са установили учените на Земята.

Science Alert