Популярните модели на червеевите дупки в космоса се срещат навсякъде – от научно-фантастичните романи, през холивудските филми до учебниците по астрономия и обща теория на относителността. Най-често се изобразяват като извиващи се тунели с начало и край водовъртежи от звездна светлина. Но истината е, че никой не знае със сигурност как изглеждат тези портали през пространството и времето. Или поне досега. Защото руски физик успя да открие начин, който да предскаже физическите свойства на тези хипотетични модели, като е използвал всичко, което астрономите знаят за светлината и пространството.

Д-р Роман Конопля от руския университет РУНД смята, че ключът към разбирането за формата на тунела, който свързва черна и бяла дупка в т.н. червеева дупка, се крие в начина, по който енергията се разпространява в пространството под формата на вълни. За целта той е използвал методи от квантовата механика, с които е успял да изчисли как точно ще се изкривят светлинните вълни в електромагнитните полета около черната дупка, която е вход за тунела.

Science Alert