Космическият телескоп Хъбъл донесе новина от най-далечните краища на Вселената, като ни показа някои от най-масивните обекти – галактическите купове. Причината сега да успеем да видим новооткритите галактики е огромното гравитационно поле на централния звезден куп в новите снимки на Хъбъл, купът Абел 370. Когато светлината от звездите в галактиките премине през силно гравитационно поле тя се изкривява под неговото въздействие и предизвиква ефекта на т.н. “гравитационна лупа”, при който могат да се видят обекти, които обикновено не можем да наблюдаваме директно.

Като използват метода на гравитационната лупа астрономите от института Нилс Бор в Дания и от университета Дъръм в Англия се надяват да научат повече за историята на формирането на най-масивните и стари галактики във Вселената.

Science Alert