Според известния астрофизик Константин Батигин квантовата механика не описва само поведението на микро-феномените, а управлява движението и еволюцията и на най-големите и масивни обекти във Вселената, които, меко казано, никак не са с микроскопични размери. Той е изследвал астрофизическите дискове, понякога наричани и акреционни дискове, които представляват масивни спирали от въртяща се материя, и които са вездесъщи във Вселената. Защото са буквално навсякъде: при планетите, които обикалят в орбити около звезди, за да формират звездни системи, и при звездните системи, които обикалят около свръхмасивни черни дупки в центъра на галактиките си.

Именно тези дискове търпят епизодични нарушения в движението и геометрията си, които не могат да се обяснят с методите на стандартната физиката на астрофизиците, общата теория на относителността. Според Батигин, мащабните нарушения на акреционните дискове имат същото поведение, като поведението на елементарните частици, описвани от известното уравнение на Шрьодингер. Откритието е наистина неочаквано, защото квантовите уравнения не описват феномени от мащабите на светлинните години. Но вълните, които описват еволюцията на акреционните дискове, не са много по-различни от вълните на вибриращите струни, които от своя страна не са много по-различни от движението на една квантова частица затворена в кутия, обяснява Батигин.

Science Alert