Международен екип от астрономи откриха най-ранния пример за сблъсък на две галактики. Светлината, образувала се от сливането, е трябвало да пропътува 13 млрд. години, за да ни достигне – все пак тя е възникнала само няколкостотин милиони години след Големия взрив.

Системата е известна като B14-65666. Астрономите са използвали мощната обсерватория ALMA, за да я изучат и да открият кислород, въглерод и прах. Това е най-ранният обект, за които са намерени сигнали и от трите.

Сигналите ни предоставят допълнителна информация за динамиките и структурите на B14-65666. Преди астрономите са наблюдавали системата с помощта на телескопа „Хъбъл“. Разпознати са две купчини от звезди. Данните от ALMA пък показват, че те са част от една и съща система, но се движат с различна скорост. Това означава, че всъщност виждаме две сблъскващи се галактики.

Астрономите смятат, че масата на звездите в B14-65666 е по-малко от 10% от тази на звездите в Млечния път. Това означава, че образуващата се структура се намира в най-ранните етапи на своята еволюция. Въпреки младостта си обаче, В14-65666 ражда звезди, които са 100 пъти по-активни от нашата собствена Галактика. А това от своя страна е още една отличителна черта на сливащите се галактики.

Източник: Publications of the Astronomical Society of Japan

Gallery
Композитно изображение на B14-65666

То показващо разпределението на прах (червено), кислород (зелено) и въглерод (синьо), записани от ALMA, и звездите (бяло), наблюдавани от "Хъбъл".

Източник: ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, Hashimoto