"Може би има нещо по-лошо от изгубените мечти - да изгубиш желанието да мечтаеш отново." (Зигмунд Фройд)

Зигмунд Фройд (1856 – 1939) е австрийски невролог и психолог, основател на психоанализата, която е сред основните течения в психотерапията.