Често ли имате чувството, че сте орисани да усещате това, което другите не могат?

Мислите ли си, че ви липсва дори необходимото дебелокожие, което останалите имат?

Мислите ли, че сте твърде емоционално чувствителни?

Ако отговорите и на трите въпроса са положителни, то може би определението за вас е „свръхчувствителен“. Някъде може да срещнете термина „емоционално чувствителен“ или модерния етикет „чувствителна личност“. Като цяло вашето проклятие е, че не сте парче скала и като истинските хора имате истински чувства, макар и доста силни.

Емоционалната чувствителност може да изглежда по следния начин:

- когато някой ви повиши тон, да се разплачете и дори да напуснете ситуацията;

- тъжните или съдържащи насилие филми, могат да ви разстроят дълбоко;

- правите опити да избягвате хора и ситуации, които ви разстройват;

- изкуството, музиката и природата ви влияят по-пряко, отколкото на другите;

- сензорните стимули (шум, светлина, миризма) ви се отразяват силно;

- предпочитате тихи, спокойни пространства.

През последните години по света доста се обсъждат проблемите на свръхчувствителните хора, може би защото отвъд океана се издадоха цели поредици от книги на тази тема. Една от най-известните авторски по темата е психоложката Илейн Арон. Основната й научна разработка разглежда изследвания върху животни. След това свързва това с изследванията, направени върху черти на човешката личност, които предполагат, че "чувствителността" може да бъде черта, с която човек се ражда.

Това е интересна хипотеза. Но за съжаление, за момента не може да бъде определена по друг начин, освен като такава. Съществуват твърде много фактори, че науката да приключи въпроса с „родени сте така“.

Арон признава това в основната си научна разработка. В нея се казва, че "различията в личността могат да бъдат свързани с много фактори, включително физическата и социалната среда, развитието на специализирани умения чрез опит, използван от индивида и като страничен ефект от други наследени черти, като например скоростта на растеж при не човекоподобните животни и размера на тялото и силата в хората, които са екстраверти."

И хипотезата, че "хората се раждат свръхчувствителни" има опасна страна. Тя се изразява във възможността никой да не обърне внимание на другите фактори, допринасящи за състоянието, а често те могат да бъдат третирани изключително ефективно.

Какво може да причини емоционална свръхчувствителност

Преди да отпишете свръхчувствителността си като нещо, с което сте родили и не можете да промените, помислете за други възможни фактори, допринасящи за състоянието ви.

Травмите от детството са водещ фактор за емоционалната свръхчувствителност
Физическо, емоционално или сексуално насилие. Травмата в детската възраст хвърля детето в дълготрайно посттравматично стресово състояние, което го кара винаги да е нащрек. Това води до емоционална чувствителност.

Неправилно отглеждане в детска възраст също може да причини емоционална свръхчувствителност.

На теория би трябвало да имате поне един обгрижващ възрастен, който да ви даде безусловна любов в детска възраст. Ако вместо това грижещият се за вас родител е проявявал липса на надеждност и „ви е обичал само, когато сте добри“, ако е живеел с неовладени ментални проблеми или емоционални кризи, тогава е естествено да израснете с това, което психолозите наричат „тревожна привързаност“. Тя ви програмира внимателно да следите случващото се и да сте силно реактивни за действията на другите.

Най-важното нещо, което трябва да отбележим, е, че както травмата в детството, така и неуспешното родителство са проблеми, които могат да бъдат ефективно лекувани с помощта на психолог.

Емоционална чувствителност и психични разстройства

Свръхчувствителността не е диагноза, но някой патологични състояния включват нейните проявления в симптомите си.

Гранично личностно разстройство – често свързано със сексуалното малтретиране в детска възраст, води до силни, неконтролирани емоционални състояния в отношенията с хората.

Синдром с дефицит на вниманието и хиперактивност — причинява импулсивност дори и в емоционалната сфера.

Генерализирана депресия – депресията причинява цикли на негативно мислене, така че да интерпретирате всичко срещу вас, с по-висока емоционална интензивност е част от характеристиките й.

Социална тревожност – причинява напрежение и свръхчувствителност към всякакви стимули.

Вместо заключение

Ако смятате себе си за "силно чувствителен човек", вземете мерки, за да подобрите живота си. Чувствителността ви може да се насочи към нещо положително, като творчество или съпричастност.
Но ако тя се превръща в бреме и извинение да се борите с трудностите в живота, то прераства в сериозен проблем. Ако се отказвате от взаимоотношения или кариерно развитие, това не е от полза и е добре да вземете мерки.

Щом подозирате, че сте преживели травма в детството или не сте получили любовта и грижата, които са ви били нужни, тогава най-доброто решение е да потърсите терапия и подкрепа от специалист.

Трудното детство не трябва да бъде доживотна присъда. Има много видове терапия, която да ви е в помощ, те ще променят напълно живота ви и ще намалят негативите от свръхчувствителността. Нека тя спре да бъде бреме и остане само част от богатството на емоционалния ви свят.

Framar.bg