„Разликата между успешния човек и останалите не е нито в липсата на сила, нито на познание, а по-скоро в липсата на воля“, е казал Винс Ломбарди.

Често се случва да се чувстваме блокирани. Сякаш тичаме на едно място. В случай, че сте в такъв момент и имате нужда от мотивация, блогърът Марк дава добро обяснение. Той изброява седем причини, поради които вероятно не сме толкова успешни, колкото можем да бъдем.

1. Мислите без да действате. Твърде дълго не вършим нищо с идеите си. А единственият начин да покорим мечтите си и съмненията си е като поемем някаква инициатива. Когато в съзнанието си фактически не вършим нищо. Само си представяме. А когато избягваме предизвикателствата, само ги караме да стават по-големи.

Ако чакате формирането на перфектната среда, ще прекарате живота си в очакване. Великите постижения започват точно откъдето се намирате в момента с точно това, което имате днес. Затова, спрете да се разхождате въображаемо и предприемете нещо.

2. Творческият ви ум е напълно разфокусиран. Той е с ограничен потенциал. На пръв поглед изглежда сякаш пълната свобода прави всички видове творческа работа по-постижима. Но това не е истина. Пълната свобода прави възможностите безкрайни, но същевременно прави усилията ни разсеяни. Често самозададените ни граници налагат да мислим различно за трудностите, което от своя страна води до възникването на повече практични идеи и иновации. Вместо да мислите „извън рамки“ и да се оглеждате във всяка възможна посока, влезте вътре в кутията – специфичен проблем, който има нужда от решение, малко пространство, в което могат да бъдат направени големи промени и т.н. Фокусирайте творческото си внимание върху това да промените едно конкретно нещо.