Защо много проблеми в живота изглежда упорито остават непрекъснато, независимо колко труд хвърлят хората, за да се отърват от тях? Оказва се, че това поне отчасти се дължи на мозъка, който прави така, че когато нещо започне да става по-рядко, ние започваме да го виждаме на много повече места от преди. Учени от университета  Харвард са провели интересен експеримент с цел да установят точния механизъм. Те са изучавали как понятията, които стават по-рядко срещани, се променят.

За учените те са набрали доброволци, на които са били показвани компютърно генерирани лица и е трябвало да отличат онези, които са изглеждали по-застрашаващи. Лицата са били много внимателно избрани от изследователите по такъв начин, че са варирали от изключително заплашителни до напълно безобидни. Резултатите от експеримента са показали, че с намаляването на броя на заплашителните лица хората са разширили своята дефиниция за заплашителност така, че тя е започнала да включва по-широк спектър от лица.

Science Alert