Живеем ли в ”понятиен затвор”?

07 октомври 2016 г., 09:15
542

Copyright: nobeastsofierce / Shutterstock

Нашите мозъци може би улавят само малка част от реалността за да осигурят оцеляването на вида ни.

Ако погледнем към други видове на планетата ще установим, че има големи разлики в пътищата ни към наблюдения на света и много често ние сме значително ограничени.

Според когнитивния учен Доналд Хофман човечеството може би живее в рестриктивен понятиен затвор.

”Еволюцията няма за цел постигането на истината, тя има за цел правенето и отглеждането на деца. Всеки бит информация, който обработваме струва калории, което означава повече храна, която трябва да се убие и изяде. И затова един организъм, който вижда реалността в нейната цялост, и съответно трябва да обработи огромно количество информация, никога няма да може да се приспособи по-добре от този, който е ограничен да вижда само това, от което има нужда за да оцелее.”

Според Хофман е възможно нашата перцепция за реалността да е ограничена по същия начин, по който двумерно същество, което живее в плосък свят е неспособно да види трето измерение.

Нашата система за перцепция е нашия прозорец към света, но е също и нашия понятиен затвор. Например, трудно до степен на невъзможно е да си представим реалност извън рамките на пространството и времето.

Източник: Unexplained Mysteries

Ключови думи:
Коментари