Има толкова много прекрасни книги, а детето настоява да му четете една и също всяка вечер. То има любима приказка и е готово да слуша само нея. Защо така?

„3-годишната внучка ни гостува за две седмици и с нея четем книги преди сън. Но всеки път тя иска да слуша „Трите прасенца“. И слушайки я, заспива, няма как да стигнем за друга приказка. Така четохме за прасенцата вероятно десет пъти. Опитах се да я убедя, че има и други интересни книги, но не успях. Защо?“, пита разтревожена баба.

Ето отговора на детския психолог Елена Бочкина.

Малките деца винаги са на прага на открития, защото повечето неща в света около тях са непознати и неразбираеми. За да научи и запомни нещо ново, хлапето използва метода на повторение. Това е най-простият и разбираем за него начин.

Ето защо, когато то се научи да скача на един крак или усвои нова дума, то ще я повтаря много пъти, за да запомни по-добре. Повторението му дава усещане за увереност и стабилност.

Същото се случва и с книгата. Ако то поиска да чете приказка отново и отново, това означава, че литературното произведение е намерило отклик в душата му, а сюжетът резонира с вътрешното му състояние.

Чувства се уверен и спокоен

Познаването на основните моменти на сюжета му дава увереност в положителния край. То се чувства спокойно от факта, че героят, който преминава през много изпитания, в крайна сметка ще се оправи. То пренася този опит в живота: гледа с оптимизъм на своите неуспехи, което му помага да продължи напред и да реализира плановете си.

Учи се да фантазира 

Когато детето слуша приказка, то се потапя в света на собствените си фантазии и емоции. Всяка приказка добавя нови детайли във въображението му и допълва картината на света, който е измислил. То познава добре сюжета и това му помага да планира бъдещото действие, като се ориентира в пространството и времето.

Повторното четене на приказка е от полза да емоциите му. То е необходимо за развитието на нервната система – да осъзнава и да приема чувствата си и да не се страхува да ги показва в други житейски ситуации.

Какви други умения развива многократно четене на една и съща приказка

1. Речникът му се обогатява - слушайки приказка, детето неволно запомня нови думи и фрази. Това се случва без никакви усилия от негова страна, което означава, че предизвиква повече положителни емоции от процеса на запаметяване.

2. Тренира паметта - детето запомня нови думи, започва да изгражда сюжета на приказка, преразказва го и след това запомня целия текст. Затова децата коригират родителите си, когато пропуснат дума в процеса на четене или се опитват да съкратят или променят малко сюжета.

3. Формира аналитично мислене – възрастният, докато чете текста, може да прави малки паузи, за да обсъди с детето действията на главния герой. Благодарение на това то по-добре разбира причинно-следствените връзки. Това развива способността му за мислене и анализиране.

4. Вниманието е концентрирано - слушайки познат текст, детето се научава да фокусира вниманието си не върху основния сюжет, а върху детайлите, като всеки път забелязва нещо ново.

5. Създава се контакт между възрастния и детето и чувството на тревожност намалява. Обсъждайки прочетената приказка, то може да каже на родителя какво го тревожи в действията на героите. Поверителният разговор помага за изграждане на доверие. Ако сега мама или татко ще му помогнат да разбере това, което за него е неразбираемо, тогава в бъдеще то няма да се срамува да поиска помощ.

6. Формира изследователски интерес - детето съпоставя героите и предметите от приказката с реалния свят. То повтаря простите действия на приказните герои: прескачане на поток, изкачване на пясъчна планина вместо реална - всичко това допринася за изучаване на света и собствените му възможности.

7. Развива творчески умения - детето често измисля продължение на сюжета. Това може да се използва като метод за развитие на творческото мислене и въображението. Например, ако помолите 4-6-годишното да измисли и разкаже (нарисува) края на приказка, то с удоволствие ще го направи и ще ви разкаже фантазиите си.

Как да реагирате на молбите да прочетете отново същата приказка

- Отнасяйте се към това с разбиране

Не забравяйте, че четейки отново приказката, вие помагате на детето да се развива.

- Приказката е сценарий за зрелия живот

Житейските истории, поведението на героите за детето са като инструкция за живота му в бъдеще. Не само реалните събития, които то наблюдава, но и измислените и описаните в книги. Приказките създават мирогледа на детето.

- С повторението то „пише“ своя житейски план

Психолозите отдавна са забелязали, че човек често повтаря сценариите на любимите си приказни герои. Следователно, когато то иска да му прочетете отново същата приказка, това означава, че сюжетът и героят вече са го впечатлили и то вече „пише“ своя житейски план.

- Четенето на любима книга е ритуал

Постоянното слушане на една и съща приказка се превръща в ритуал, който дава усещане за спокойствие и стабилност на този свят и е много важно за развитието на детската психика. Възрастните също имат този навик: например всяка година в навечерието на Нова година гледат любимите си филми и това вече се е превърнало в традиция, един вид ритуал.

Мона Василева / Новите родители