"Когато си изправен пред трудност, която те кара да чувстваш, че в живота ти настъпват лоши промени, помни, че всяко нещо, което ни се случва, е в крайна сметка за доброто на всеки от нас. Важно е не какво се случва, а какво правим с възможността и как избираме да гледаме на нея.

Вселената трябва първо да раздвижи нещата, за да може да доведе при теб по-хубавите, прекрасните неща. Знай, че тази промяна настъпва защото нещо фантастично си пробива път!"

Ронда Бърн из "Тайната за всеки ден".

Бърн австралийска писателка и продуцент. Тя е създателят на доку­мен­талния филм "Тайната", пожънал световен успех през 2006 г., про­менил живота на ми­лиони хора и поставил на­­чалото на глобално дви­жение.