Страховете са нещо, което присъства в живота на всеки жив човек. Изборът обаче е дали да ги използваме като сила, която ни движи напред, която ни държи будни, или да се отдадем на тях, да станем тяхна жертва, да ги оставим да ни парализират и да изживеем живота си като кошмар, вечно преследвани от сенки.

Няма да задълбаваме в половите различия като цяло, но трябва да отбележим, че мъжът е предимно мислещо същество, а жената – чувстващо. Дори ако се задълбочим в същността на страховете на двата пола, ще установим, че единият страх се базира на логиката, а другият – на емоциите и чувствата.

За да изясня какво имам предвид, ще дам следния пример. Учени и клинични психолози от Колумбия в края на 1980 година установили, че и за мъжете, и за жените най-големият страх е страхът от смъртта. Но изследването доказало тезата си в две основни направления. При индивидите от мъжки пол този страх засягал собствената им личност, т.е. страхът от собствената им физическа смърт, докато при жената основен бил страхът да не загуби свой близък – родител, дете, приятел. Ако изведем тези два вида страх на аналитично ниво, ще установим, че в основата на страха на мъжа е инстинктът за самосъхранение, докато този на жената се базира на нейната чувствителност и това, да стане уязвима и слаба, изправяйки се пред физическата загуба на някого, когото обича.

Но страхът сам по себе си е емоция, която предизвиква промяна в мозъка и води до видими промени в поведението на човека – той се парализира, държи се неадекватно, бяга или се скрива. И тъй като в същността си фобията действа на подсъзнателно ниво, се приема, че жените са по страхливи от мъжете.

Психолозите обаче твърдят, че сам по себе си страхът е необходим, за да може човек да се предпази от реална опасност, физическа или емоционална. Но докато мозъкът на мъжа регистрира определени фактори от обкръжаващата го реалност като опасности, то жената отчита, или по скоро интуитивно усеща, други. Също така много често страхът се отключва в ситуации, които нямат рационално обяснение (като страх от свистене на вятър, например). Травми и лоши преживявания също могат да предизвикат реакция у нас. Но все пак да опознаем своите „демони" е необходимо, за да определим кои от страховете ни са илюзия и кои са реални.

Няма да говорим за фобиите от различни предмети, животни или явления, а ще разгледаме няколко от основните страхове, които ни пречат в това, да израстваме като личности и ще ги разгледаме през призмата и на двата пола. Такива са страхът от неизвестното, страхът от обвързване, страхът от провал и страхът от отхвърляне. Нека обаче не забравяме, че в основаната на всички тези страхове се е загнездил страхът от смъртта, било то физическа или емоционална.

Страхът от неизвестното в своята същност е страх от утрешния ден, от бъдещето, от отвъдното, какво следва след смъртта на физическото ни тяло. Страхът от неизвестното може да е причина човек да не следва своите мечти и амбиции. Ако обаче се преодолее тази вътрешна съпротива и страхът се използва с градивна цел, човек може да разшири границите на своето познание и да постигне гениални открития. Представете си колко малко щяхме да знаем за света и космоса, ако всички откриватели и изследователи се бяха подали на страха си от неизвестното!

Пречупен през призмата на мъжкия мозък, този страх в своята дълбочина е логичен. Страх ме е от това, което не познавам, и следователно трябва да го опозная, да събера данни и факти за него, за да не изпитвам тази емоция. И тъй като в природата на мъжа е да изследва света около себе си, той много по-лесно от жената преодолява този страх.

От друга страна, жената е привлечена от неизвестното, както пеперудата от лампата. Тя няма нужда от факти и данни за това, което я плаши. Нейният мозък на подсъзнателно ниво регистрира страха, но тя много трудно може да си обясни каква опасност се крие зад тази емоция. В конкретния случай със страха от неизвестното опасността е илюзорна, а не реална, както е при страха от смъртта например.

Марк Твен е казал: „Да имаш кураж не значи да не се страхуваш – това обозначава да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш."