„Изисква се смелост да разпознаеш кога си се превърнал в отровата на собствения си живот… изисква се смелост да се противопоставиш на това и да направиш нещо.“

Стиви Мараболи