Смята се, че „Тестът на приоритетите“ е създаден, или поне вдъхновен, от бащата на психоанализата – австрийския невролог и психолог Зигмунд Фройд.

Според теорията на психоанализата, създадена от Фройд преди повече от 100 години, ние реагираме спрямо различните житейски обстоятелства, дори и най-тривиалните, въз основата несъзнателни асоциациативни връзки с различни несъзнавани аспекти от нашата душевност.

Този тест изисква да подредим няколко всекидневни събития в последователност, която обещава да разкрие как подсъзнателно степенуваме приоритетите в живота си.

За да бъде тестът възможно най-точен, бъди честни със себе си и не поглеждайте скритото значение на ситуациите, преди да ги подредите.

Поставете се във въображаема ситуация, в което в един и същи момент се случват пет неща, които изискват вашето внимание:

1. Телефонът звъни.
2. Бебето плаче.
3. Някой звъни или ви вика на входната врата.
4. Сложили сте дрехите да съхнат и започва силен дъжд.
5. Кранчето в кухнята тече и водата вече прелива.

Подредете събитията според това на кое ще реагирате първо, на кое второ, на кое трето, и така до последното. Запишете вашата последователност от 1 до 5 и прочетете какво означава: