Телефонът символизира вашата работа.

Бебето представлява семейството.

Вратата символизира вашите приятели.

Прането – отношението ви към парите.

Мивката – отношението ви към секса.

Източник: mysteries24.com