Съпружеският живот се нуждае от най-изтънчената неискреност, която е възможна между двама души.

Хедвиг "Вики" Баум - австрийска писателка от еврейски произход, емигрирала в САЩ през 1933 г.