Онлайн уроците силно ми напомнят на спиритичен сеанс:

– Яворе, тук ли си?

– Ясене, отговори, ако ни чуваш!