Сержант крещи на млад войник:

- За малко да застреляш генерала, бе глупако!

А войникът гордо отговаря:

- Виждате ли! А едва вчера се научих да стрелям…