- Купих си карта на света – ще пътешествам!

- Откъде имаш толкова пари?

- О, тя не е скъпа.