През лятото компетентността на служителите е два вида:

1. Не знам, аз утре излизам отпуска.

2. Не знам, аз точно се връщам от отпуска.