Съпруг се прибира вкъщи и открива свидетелства, че жена му му е изневерила.

- С приятеля ми Том ли беше? - пита той.

- Не, не съм била с него.

- С приятеля ми Пит ли беше?

- Не, не съм била с него.

- С приятеля ми Лари ли беше?

- Не, не съм била с него - изкрещяла тя. - Ти да не си въобразяваш, че нямам свои приятели?