Пред мен по улицата върви момиче, пише нещо на телефона.

Препъна се, падна... Лежи, дописва..