- Напоследък не мога да заспя.

- Аз също, но намерих решение. Броя наум до три и заспивам като къпан

- Само до три ли?

- Е, понякога и до четири без петнайсет.