За малкото дете влизането в магазин за играчки е като вход към рая. А за родителите светва червена светлина: „Внимание. Опасна зона!“

Ако вие сте прекрачили прага на тази опасна зона с намерение да купите нещо за детето, е едно. Ако обаче, минавайки случайно край витрината, детето е видяло нещо много привлекателно, или пък, ако се налага да избирате подарък за друго дете, а няма къде да оставите своето и сте принудени да го водите със себе си, положението е сериозно.

Какъв е изходът от тази на пръв поглед безизходна ситуация?

В зависимост от възрастта на малчугана, поведението и аргументите са различни, но основните послания са едни и същи.

1. Пари точно за това в момента няма

Направете на детето обучителен курс по финансова грамотност за начинаещи. С други думи му разкажете, че точно сега не сте планирали да правите покупки и затова нямате във себе си излишни пари.

Ако вече сте взели категорично решение, че точно тези играчки никога няма да ги купите, откажете, без да използвате уклончиви обяснения като: „Възможно е някога да ги купим“ или „По-късно ще обсъдим този въпрос“.

Тази неопределеност дава надежда, а, както е известно, надеждата умира последна.
И ако това „някога“ или „по-късно“ никога не се случи, рискувате в очите на детето да изглеждате като човек, който не дължи на обещанията си. Затова откажете уверено и спокойно.

2. Акция „Купете едно, откажете две“

Ако не може да видите цвета на килима от натрупаните отгоре играчки, използвайте хитрост. Когато хлапето ви започне да хленчи за поредната Барби или за ново камионче, се постарайте да обясните, че няма да получи нова играчка, докато старите са натрупани навсякъде из къщата.

Помолете го да въведе ред, като махне излишните. Предложете му заедно да ги занесете и дарите в някой детски център.
Хлапето по всяка вероятност ще разбере вашия аргумент и ще се съгласи с него, но едва ли ще иска да се раздели със старите си и най-любими играчки.

Вижте още на страниците на Новите родители.