Когато бил малък, Томас Едисон се върнал вкъщи с бележка до майка си от учителя, който твърдял, че синът ѝ няма големи възможности. Едисън определено не бил глупав, той бил наистина надарено дете.

Един от учителите на Алберт Айнщайн веднъж заявил, че той е „затворен и винаги потопен в своите глупави мечти.“ Може би точно тогава малкият Айнщайн е развивал своите умствени способности, благодарение на които се е превърнал в най-големия физик в историята. Какво, по дяволите, не е било наред с учителите по онова време?

Умствените способности е много трудно да бъдат измерени – това не бива да се забравя.

Националната асоциация за надарени деца в САЩ (NAGC) определя талантливостта като „способност... значително над нормалната за възрастта на детето.” То може да бъде надарено в една или повече области, включително:

- Художествена

- Креативна

- Интелектуална (IQ)

- Лидерска

- Академична: eзици, математика или науки

“Талантливите деца знаят 60% от програмите в детските градини още в първия ден от заниманията“, твърди асоциацията.

8 типа интелект

Най-вероятно има много повече типове интелект, от представените по-долу.  Професор Хауърд Гартнър от Университета в Харвард извежда теория на множествения интелект, включващ 8 аспекта:

1. Телесно-кинестетична интелигентност: физическите способности, подвижността, координацията на движенията, контролът над тях, умението за боравене с предмети. 

2. Вътрешноличностна: вътрешните способности, самоосъзнатостта или анализ на собствените убеждения, емоции, цели и мотивации.

3. Междуличностна: взаимодействието с околните и разбирането им – вербално и невербално общуване, възприемчивост на чуждите настроения и темперамент.

4. Логико-математическа: умение за вникване в абстрактни и сложни идеи, дедуктивно мислене, работа с числа, определяне на модели.

5. Музикално-ритмична: умението да различаваме височината на звука, ритъма и тоналността, движенията в такт с музиката, създаването, научаването и възпроизвеждането на музика.

6. Натуралистична: връзката с околната среда; отглеждане на естествени продукти (плодове и зеленчуци); естествени умения за оцеляване; познания за животни, растения и др.

7. Вербално-лингвистична: разбиране и използване на езика, говорни и писмени навици; изменение на ритъма, силата и интонацията; памет за лица и фини детайли.

8. Визуално-пространствена: възприемане на картини и изображения, пространствено ориентиране, визуализация на обектите.

Продължава на страницата на Новите родители