3. Зрялата любов

Третата любов се появява в живота ни, когато вече сме спрели да чакаме. Идва неканена и изглежда не се съобразява с нашите представи. Не изглежда перфектна. Но е истинска връзка, която се характеризира от усещането за изключителна лекота – нещо, което не може да се обясни с думи. 

В този етап от живота вече нямаме очаквания. Не губим време да си измисляме качествата, които любовта на живота ни трябва да притежава. Най-накрая сме готови да приемем патньора си такъв, какъвто е. И, което е не по-малко важно, той ни възприема по абсолютно същия начин. 

Подобна любов ни учи да бъдем истински и че една връзка няма нужда да бъде съвършена. 

Източник: Bright Side