Учим през целия си живот, но постоянно забравяме новата информация. Защо това е така, пита BrightSide?

Немският психолог Херман Ебингхаус e разработил универсална формула, с помощта на която можем да запомним всичко много по-лесно. И колкото и да не ви се вярва, тя действително работи.

Мозъкът постоянно избягва безполезната информация, за да ни предпази от претоварване. Ето защо всичко ново, което научите, отива директно в краткосрочната, а не е в дългосрочната памет. Ако не повтаряте нещо или не го използвате, то вие ще го забравите изключително бързо.

Факт: след учене ние помним 100 процента от информацията. 1 час по-късно – едва 44 процента.

Как да запомните тогава всичко, което желаете​? Използвайте техниката за периодично повторение:

За бързо запаметяване:

1-во повторение – непосредствено след ученето.
2-ро – след 15-20 мин.
3-то – след 6-8 мин.
4-то – след 24 часа.

За трайно запаметяване:

1-во повторение – непосредствено след ученето.
2-ро – след 20-30 мин.
3-то – след 1 ден.
4-то – след 2-3 седмици.
5-то – след 2-3 месеца.

Gallery
Кривата на забравянето на Ебингхаус

Тя ясно показва, че забравяме повече от половината от научената информация само след час. Една седмица по-късно си спомняме само 20%.

Източник: Wikimedia Commons