Когато завършим училище, от съзнанието ни се изпарява куп безполезна информация. Представете си обаче, че днес се налага да влезете в час и да излезете на дъската за изпит…

На колко от по-долните въпроси можете да отговорите?

Не ползвайте Google!

1. В коя галактика се намира Земята?

Андромеда

Млечният път

Големият Магеланов облак

Галактическият свръхкуп в Дева

2. Към коя държава принадлежи Гренландия?

Дания

Великобритания

Норвегия

Гренландия

3. Кое от тези неща е изобретено от Томас Едисън?

Крушката с нажежаема жичка

Радиото

Колата

Телефонът

4. Решете това уравнение: 10x – 6x = 2

X = 0,5

X = -2

X = -0,5

X = 2

5. Как се казва най-голямата кост в човешкия скелет?

Бедрената кост

Голям пищял

Раменна кост

Ключица

6. Какво означава O3 в химията?

Калай

Вода

Кислород

Озон

7. Колко стени има един куб?

4

6

8

16

8. Коя планета е кръстена на римския бог на търговията?

Сатурн

Марс

Меркурий

Юпитер

9. Колко години трае 100-годишната война?

123

100

97

116

10. Какво се измерва в ампери?

Енергия

Силата на електрическия ток

Налягането

Силата

11. Кой е извършил първото околосветско пътешествие?

Кук

Колумб

Магелан

Крузенщерн

12. Какво количество кръв (приблизително) има в човешкото тяло на възрастен човек?

1-2 л

5-6 л

3-4 л

9-10 л

13. Кой от тези химически елементи не е метал?

Алуминий

Литий

Неон

Магнезий


Отгоорите ще откриете на следващата страница.