Хората, които са женени от години или излизат отскоро, посочват сходни причини да искат да се разделят с партньора си. Това са:

(1) проблеми с характера на партньора, (2) нарушаване на доверието (най-често изневяра) и (3) далечно и студено поведение от страна на партньора.

Двойките обаче посочват различни причини, поради които искат да останат заедно. За брачните двойки, най-важните причини са усилията, които вече са вложили във връзката, семейните отговорности и външните бариери (например финансови). Това са хора, които са били заедно средно 9 години.

При хората, които не са обвързани, основните причини да останат са: това, че харесват характера на партньора, чувството на близост и положителните емоции от връзката. Това са двойки, които са заедно от средно две години и нямат деца.

Около половината участници в изследването, независимо от коя група, са имали причини както да останат, така и да напуснат връзката.