Гаян Погосян е терапевт на семейства и тийнейджъри, шеф на руската школа „Old School“. Ето и неговите съвети за ситуация, в която научим, че детето е започнало да пуши:

Обикновено това се случва, когато момчето е на възраст между 10 и 13 години, а момичето – между 13 и 17. Подобно поведение би могло да бъде предизвикано от няколко фактора:
- В семейството един или и двамата родители пушат;
- Детето ви е психологически отдалечено от вас;
- На детето му влияе обкръжение, където е прието, че може да се пуши. То не иска да се дели и пуши, заради компанията;
- Не спортува, а и в семейството по принцип никой не се занимава със спорт.

Ако сте забелязали признаци на пушене у тийнейджъра (миризма от дрехите, цигари в личните му вещи), първото, което трябва да направите е да се успокоите и да си сдържите емоциите!
Негативните изказвания, наказания, скандали, назидателни разговори, критика – с тях само ще усложните ситуацията. Това са проверени истини, които дори не е нужно да доказваме.

Защо тийнейджърът пуши
Напрегната психологическа обстановка в семейството
В семейството няма човек, с когото детето да може да поговори от сърце. Членовете на семейството нямат навика открито да говорят за чувствата и емоциите си един с друг.
Като следствие на първата причина е появата на лоша компания в училище или на улицата. Децата искат да се изкарат възрастни, затова и започват да пушат.

С пушенето често се отделя скрита агресия
Момчетата често се самоутвърждават с помощта на пушенето. В тази възраст не могат да се реализират в кариерата, работата, не се ползват с вниманието на момичетата и искат да получат одобрение от всички в обкръжението си, още повече, ако у семейството не подкрепят юношите.

Но дори и в случаите, когато в семейството всичко е наред, компанията може да изиграе решаваща роля.

Вижте още на страниците на Новите родители.