Отговори: 1-в (белите мечки живеят само около Северния полюс, пингвините – около Южния), 2-а (не съществува нулева година), 3-б (метеорит е вече паднал на Земята метеор), 4-в, 5-в, 6-а (птицата киви не може да лети), 7-б, 8-в, 9-а, 10-б, 11-в, 12-б (сеното е вече окосена трева), 13-б